De FNV pleit ervoor dat de leeftijdsgrens om jonge werknemers te beschermen omhoog moet om ze zo extra te beschermen tegen gevaarlijke situaties. Dit is aan het licht gekomen door onderzoek van het TNO, de Arbeidsinspectie en RIVM. Jongeren tot 25 jaar hebben namelijk 40% meer kans dan werknemers boven de 25 jaar om slachtoffer te worden van een ongeval op de werkvloer.

Huidige situatie

Op dit moment hebben werkgevers alleen de zorgplicht om voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar oud extra maatregelen te nemen. Maar onderzoek toont dus aan dat deze leeftijdsgrens omhoog moet naar 24 jaar. Jonge werknemers krijgen namelijk vaak door hun energie en bewegelijkheid gevaarlijke klussen waarbij weinig aandacht is voor veiligheid. Maar door het gebrek aan ervaring lopen zij een hoog risico op een bedrijfsongeval. Daarnaast hebben ze meestal een onzeker contract, waardoor ze zich willen bewijzen en geen taken afslaan. Een verkeerde stap is dus letterlijk zo gezet.

50.000 jongeren per jaar

Elk jaar maken meer dan 50.000 jonge werknemers onder de 25 jaar een arbeidsongeval mee. Het grootste gedeelte hiervan is niet ernstig, maar dat betekent niet dat het getolereerd moet worden. Vooral brandwonden en snijwonden komen veel voor, maar deze tekenen je ook voor het leven. De ernstige ongevallen hebben levenslange gevolgen voor de jonge werknemers. Denk hierbij aan het moeten missen van één of meerdere ledematen of verlamming.

Arbobeleid

Het FNV pleit dat de leeftijdsgrens verhoogt wordt van 17 naar 24 jaar en dat dit zwart-op-wit gezet wordt in het arbobeleid. Tevens pleiten ze ervoor dat bedrijven vaker gecontroleerd worden door inspecteurs met een ongepland bezoek. Dat zou de enige manier zijn om daadwerkelijk iets te veranderen. De inspecteur kan bijvoorbeeld bij bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen of er gewerkt wordt met veiligheidsbladen van de SDS Factory.

Lees ook:  Wat houdt Lean in?